skip navigation

Grondwerk

Het realiseren van bouw-, civieltechnische en milieuprojecten heeft meestal letterlijk heel wat voeten in de aarde. Dergelijke projecten beginnen vaak met het grondwerk. Daarmee wordt de basis gelegd voor alle verdere werkzaamheden. 

Het graven van sleuven voor rioleringen, grondwerk voor bestratingen, asfalteringen of drainage, ook het verrichten van deze werkzaamheden behoren tot ons productenpakket.

Degelijke en betrouwbare uitvoering van het grondwerk vormt het fundament voor de daarop volgende werkzaamheden. De uitvoering van het grondwerk is de basis van bijvoorbeeld een goede straat of parkeerterrein. De afgraving gaat zover zodat een deugdelijke fundering van zand, gebroken puin of een zand/cement mengsel kan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat later het aangebrachte dek niet of nauwelijks meer kan verzakken. Ook leveren van het benodigde zand, puin of stabilisatiezand behoort tot de mogelijkheden.

Gerelateerde projecten

Meer projecten